blog

fotoblog poświęcony starej fotografii. zdjęcia prezentowane w tym fotoblogu to mała cześć naszego archiwum zbieranego przez lata. w wielu wypadkach nie znamy ani autorów zdjęć ani tożsamości osób na nich przedstawionych. zdjęcia te są jak fragmenty zapomnianych historii. gdzieś można rozpoznać miejsce, gdzieś kojarzy się twarz widziana na innej fotografii, czasami da się odcyfrować opis na rewersie. łączy je jedna cecha, odróżniająca od zdjęć wykonywanych masowo dziś. na wszystkich dawnych fotografiach widać dbałość o detale, widać że wykonanie zdjęcia, zwłaszcza portretowego było wydarzeniem samym w sobie. sukcesywnie prezentować będziemy zdjęcia z archiwum wraz z krótkimi opisami, informacjami jakie posiadamy na ich temat. możne ktoś rozpozna na nich swojego przodka…:)

Load More